Donate In Israel

שובו מעריכה מאד את כל התורמים אשר מאפשרים לה להמשיך את הפעילות החינוכית בארץ עבור ילדי עולים וישראלים

נא ללחוץ כאן לתרום